شمارۀ بیست‌وهفتم نشریۀ فرهنگ امروز منتشر شد

با پرونده ویژه سیر مواجهه ایران و غرب

شمارۀ بیست‌وهفتم نشریۀ فرهنگ امروز با پرونده ای ویژه سیر مواجهه ایران با غرب و عملکرد دیپلماسی ایرانی بر لزوم درک فهم تاریخیت امور منتشر شد.

مواجهه امروز ما با غرب مواجهه نویی نیست که ندانیم چگونه و چرا رخ می‌دهد. جامعه ما با بحران تاریخی‌نگری یا بی‌توجهی و به تعبیر دقیق‌تر عدم درک و فهم تاریخیت امور روبه‌روست. توجه به این بحران به ویژه در روزهایی که مواجهه ما با غرب همه ارکان سیاسی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی ما را در برگرفته بیشتر حس می‌گردد. در همین راستا فرهنگ امروز در شماره جدید خود تلاش داشته با نگاهی به سیر مواجهه ایران با غرب و عملکرد دیپلماسی ایرانی بر لزوم درک فهم تاریخیت امور بیشتر توجه کند و به این پرسش پاسخ دهد دیپلماسی کجا راهگشای مواجهه ما با غرب بوده است.

در پرونده تاریخ این شماره با عنوان «سراب دیپلماسی» مقاله مفصل دکتر منصوربخت با عنوان فهم تاریخی تکوین نهاد وزارت خارجه در ایران خواندنی است. ایشان در این مقاله گذار تصمیم‌گیری سیاست خارجی از فرد به نهاد در دوره قاجار را توضیح می‌دهد. همچنین در این پرونده تلاش شد روابط ایران و غرب در دوره‌های مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی با تکیه بر تأثیر قدرت دیپلمات‌هایی چون عباس میرزا و محمدعلی فروغی و همچنین نهاد سلطنت که به ویژه در دوره پهلوی به دیکتاتوری پهلو می‌زد بررسی شود. محمد رادمرد، رضا مختاری، سجاد راعی و.. از همکاران این پروژه هستند.

در بخش اندیشه این شماره با عنوان «تئوریسین خشونت؟» نسبت فلسفه و خشونت با واکاوی دوباره آرا سید احمد فردید مورد واکاوی قرار گرفت. دلیل پرداخت به این موضوع دو وجه داشت. یکی شرایط اجتماعی سیاسی اکنون جامعه ایران که اعمال و مهار خشونت مورد بحث قرار گرفته است و دیگر مستندی بود که با همین عنوان که در خانه مستند رونمایی شد و نسبت فردید با ساختار قدرت در قبل و بعد از انقلاب را بررسی کرد. بی‌شک اساتید علوم انسانی در این خصوص موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند. در این پرونده تلاش شد به همه مواضع پرداخته شود. در همین راستا گفتگوهایی با احسان شریعتی، محمد رجبی و موسی اکرمی انجام شده که موضع‌گیری های هرکدام بسیار جالب توجه است. همچنین احسان تاجیک در مقاله‌ای با بررسی میراث مبهم هایدگر برای فردید به این پرسش پاسخ داد که اگر فردید زنده بود چگونه می‌اندیشید. همچنین روح الله اسلامی به این موضوع پرداخت که آثار کربن و داروی و فردید در تداوم پدیدارشناسی در ایران است. همچنین در این پرونده نگاهی هم به مستند «تئوریسین خشونت» شده و در نهایت هرآنچه که فردید نگاشت و در مورد او نگاشته شد در یک مقاله به صورت یکجا آورده شده است.

مدرنیته سال صفر» عنوان پرونده سینمای این شماره فرهنگ امروز است که نگاهی داشته به سینمای روبرتو روسلینی از دوران نزدیکی به موسولینی تا مقاومت در برابر فاشیسم و ماشین جنگی آن و رسیدن به عرفان مسیحی در آثار متاخرش. در این پرونده فرهنگ امروز مصاحبه‌ای داشته با سیدنی گوتلیب استاد ارتباطات و رسانه در امریکا که معتقد است روسلینی از چارچوب‌های تعریف شده نئولیبرالیسم فراتر می‌رود. همچنین دو مصاحبه از روسلینی و دو مقاله یکی از پیتر باندانلا و دیگری از پیتر برونت در مورد نشانه‌شناسی فیلم‌های روسلینی ترجمه شده است. بررسی سه گانه فاشیسم روسلینی، مفهوم بندی زایش و حیات به مثابه راه‌های غلبه بر اضطراب اگزیستانسیال از دیگر مطالب این پرونده است.

در بخش پیشخوان مصاحبه با زرگری‌نژاد در مورد کتاب تازه منتشرشده‌اش با عنوان «اندیشه و سیاست در ایران قاجار» و مصاحبه مفصل و بسیار مفید با مصطفی مهرآیین در مورد پروژه بزرگی که در مورد ایدئولوژی و انقلاب اسلامی در دست دارد قابل توجه هستند. همچنین مصاحبه با حسن سجاعی دیوکلایی در مورد کتاب توسعه نیافتگی و صنعتی سازی و نقد و بررسی کتاب‌هایی چون دانشنامه جنگ و صلح، تاریخ فلسفه غرب، چندین کتاب دیگر از مطالب بخش پیشخوان هستند.

بخش گزارش اما چند مصاحبه مهم را در بر می‌گیرد. یکی مصاحبه با فرهنگ رجایی در مورد تجربه تحصیل در خارج از ایران، مصاحبه با رضا شعبانی در مورد تاریخ‌نگاری، گفت‌وگو با سید محمدتقی چاووشی در مورد پژوهش جددیش با موضوع «نسبت ما و حکمت متعالیه». همچنین متن مقاله جدیدی از دکتر رضا داوری اردکانی در این شماره به چاپ رسیده است.

شمارۀ بیست‌وهفتم نشریه فرهنگ امروز به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه‌بزرگ در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.