مرور برچسب

مدرنیته

مدرنیسم یک اشتباه فلسفی است

سیدحسین نصر: نهاد فکری تفاسیر مدرن از نظر ما سنت‌گرایان مبتنی بر جهان بینی است که جهان بینی اصیل اسلامی نیست و به نوعی نتیجه عقده حقارتی است که دانشمندان اسلامی در مقابل هجوم…

سیر جهانی شدن مدرنیته و سرمایه‌داری

یکی از آثار مهم درباره مدرنیته و سرمایه‌داری کتاب «نظام جهانی مدرن» نوشته ایمانوئل والرشتاین است که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد. والرشتاین در این کتاب برخلاف نظریه‌های رایج در علوم…

چالش عمیق ما با مدرنیته

بنیانگذار دوره دکتری فلسفه علم در ایران: عناصر عقلانیت مدرن تجلی خود را به صورت آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و حقوق برابر انسان‌ها در برابر قانون خودش را تجلی می‌دهد و امید…

ما مدرنیته را در افق تاریخی خودمان تجربه کردیم

بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه: به طور طبیعی ما مدرنیته را در افق تاریخی خودمان تجربه کردیم. به صورت قهری ما این اتفاق را در افق تاریخی و برحسب تجربیات خودمان به کار گرفتیم و با…

آخرالزمانِ مدرن

از سنت نمی‌­توان گریخت و سنت چیزی جز عقل و ایمان نیست و دوران مدرن هم از سنت نگریخته است، بلکه آمیزۀ کژ و کوژی از آنهاست، در نتیجه گسستی در کار نیست و هر چه هست پیوستگی است،…

نگاهی به کتاب «سلام دنیا» نوشته «هانا فرای»

کتاب حاضر درباره این است که ما چگونه انسان‌هایی هستیم، به کدام سمت حرکت می‌کنیم، چه چیزی برای ما اهمیت دارد و فناوری چه تغییری در ما ایجاد می‌کند. این کتاب درباره رابطه ما با…

«در ستایش بطالت» به چاپ ششم رسید؛ انتقاد راسل از منطق سرمایه‌داری؛ کار زیاد فضیلت نیست

برتراند راسل در مقاله «در ستایش بطالت» با انتقاد از افراط جامعه سرمایه‌داری بر انجام کار، بر ضرورت کمتر کردن ساعات کار تاکید داشته و آن را باعث افزایش کیفیت معرفی می‌کند.