مسلمانان انگلیس، پیشتازان شرکت در امور خیریه

بر اساس اعلام مرکز مطالعات و نظرسنجی انگلستان «ICM»، نتایج یک نظر سنجی نشان داد مسلمانان انگلیس بیش از پیروان دیگر ادیان در امور خیریه شرکت می کنند.

به گزارش پایگاه الاولوکه، نتایج این نظرسنجی که با حدود 4 هزار شرکت کننده برگزار شد، نشان داد اغلب افرادی که با مؤسسات خیریه همکاری می‌کنند از گروه مسلمانان هستند.

این گزارش به نمونه‌هایی از این موارد این نظرسنجی اشاره کرده و آورده است: متوسط میزان همکاری و کمک‌های مالی هر فرد مسلمان به موسسات خیریه در طول سال 371 پوند انگلیس بوده است در حالی که هر فرد یهودی تنها 270 پوند، هر فرد پروتستان 202 پوند، هر کاتولیک 178 پوند، و هر فرد کافر 116 پوند انگلیس به مؤسسات خیریه کمک کرده است.

در بخش دیگری از این نظرسنجی آمده است: از مجموع مؤسسات خیریه‌ای که در انگلستان فعالیت می‌کنند، مؤسساتی که توسط مسلمانان اداره می‌شوند، دارای فعالیت بیشتری هستند. از جمله این موسسات می توان به «Muslim Aid» و «Islamic Relief» اشاره کرد.

بر اساس اعلام مرکز مطالعات و نظرسنجی انگلستان «ICM»، نتایج یک نظر سنجی نشان داد مسلمانان انگلیس بیش از پیروان دیگر ادیان در امور خیریه شرکت می کنند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.