آخرین مطالب

الهیات برای کودکان

آخرالزمان کودکانه

اسفند 1398 مصادف بود با یکی دو روی‌داد که اندیشه‌ای آخر الزمانی را در ذهن برخی از باورمندان به مهدی آل محمد (ص)…

کودک کیست؟ فلسفه چیست؟

«فلسفه برای کودکان» که توسط لیپمن و همکارانش طرح شد تنها یک برنامه‌ است و تنها برنامه ممکن نیست و ما در آن با دو…