آخرین مطالب

محیط زیست

فساد، رشوه، زلزله

دکتر محقق داماد: بنده قبول دارم که گناه باعث زلزله شده است، اما با تفسیر خودم این سخن را می‌گویم. بنده در کتاب…