آخرین مطالب

سلامت

خشم و ساختار مغز

تحقیقات جدید عصب‌شناسان نشان‌دهنده ارتباط میان خشم و ساختار شبکه مغز است. در این تحقیق مجموعه‌ای از نواحی مغز…
نمایش مطالب قدیمی‌تر