آخرین مطالب

پرونده

بیدارگر اقلیم قبله

محمدرضا حکیمی در 86 سالگی دیده از جهان فروبست. او چندان به سخنرانی مایل نبود. اما آثار عدیده ای نوشت و ایده هایی را…

زندگی پس از زندگی

در ماه‌های رمضان سال 1399 و 1400 هر روز از شبکه جهار برنامه گفت‌وگو محوری پخش می‌شد که با دعوت از تجربه‌گران مختلف…

فهمی جدعان

فهمی جدعان، اندیش‌مندِ اردنی که در فلسطین زاده شد و در فرانسه درس آموخت و در اردن و دانش‌گاه‌هایِ سلطنتیِ عمان و…