آخرین مطالب

پرونده

اِکسیر وحدت در جام تقریب

حوزة علمیة قم و جامع الأزهر در قاهره، در دو سوی عالم اسلام جایگاه ویژه‌ای در تبیین و شکل‌دهی اندیشة اسلامی در ابعاد…

محمد واعظ زاده خراسانی

آیت‌الله محمد واعظ زاده خراسانی یکی از شخصیت‌های برجسته معاصر ماست. وی که در بستر پدری خطیب و تأثیرگذار در مشهد رشد…
نمایش مطالب قدیمی‌تر