مرور برچسب

کلیسای نوتردام

کلیساهای تاریخی فرانسه در آتش

فقط یک سال پس از آتش‌سوزی ویرانگر کلیسای نوتردام در پاریس، آتشی که اخیراً کلیسای تاریخی شهر نانت را فراگرفت چراغ خطر امنیت هزاران کلیسای فرانسه را روشن کرد.