مرور برچسب

کشتار مسلمانان

افزایش خفقان مذهبی در سراسر جهان

بودیست‌های برمه به مسلمانان و مسیحیان حمله‌ور می‌شوند، مجاهدان هندو مسلمانان و مسیحیان را می‌کشند و مساجد و معابد آنها را تخریب می‌کنند. در جمهوری آفریقای مرکزی، مسیحیان،…