مرور برچسب

ژاپن

پروژه ساخت مسجد سبز در ژاپن

مسجد «شیزوئوکا» از جمله مساجد سبز در ژاپن به شمار می‌رود و طراحان مسجد در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از بهترین امکانات موجود در ژاپن برای ایجاد مسجدی سازگار با محیط زیست…