مرور برچسب

پیام غدیر

زمینه‌ و زمانه غدیر؛ مسئله دشوار جانشینی رسول خدا(به ضمیمه فایل تصویری گفت‌وگوی مدیرمسئول دین‌آنلاین…

محمد مسجدجامعی در این نوشتار به زمینه‌های اجتماعی زمانه‌ غدیر می‌پردازد تا نشان دهد اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی زمانی که به پیامبر وحی شد «بلغ ما انزل الیک» چه دشواری‌هایی…

لزوم بازخوانی پیام واقعه غدیر خم

رویداد غدیر خم در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که از نگاه آنها سرنوشت و راهکار عملی زیست مؤمنانه مسلمین دران روز معین گردیده است و خطبه غدیر شاهدی بر این…

فرهنگ غدیر؛ از تحریفات تا واقعیات

تحریف و تغییر مفاهیم و آموزه‌های دینی (به عمد یا سهو) در گذر زمان، نشستن فروع به جای اصول، تغییر جایگاه اولویت‌های آیین و مانند آنها، چنان بازتابی از مسائل دینی پدید آورده است…