مرور برچسب

واکسن کرونا

واکسن حسینی کرونا | مهدی فردوسی مشهدی

آیا اعضای محترم این هیئت درباره گزند آن ویروس مُهلک سریع الانتقال چیزی نمی‌دانستند؟ شکی نیست که می‌دانستند؛ پس چرا چنین خطر کردند؟ من با این اعضای محترم مصاحبه نکرده‌ام، اما…

حکومت دینی و مسئله واکسن کرونا

ما که مدعی "حکومت دینی" هستیم ، باید اهمیت "مسئله جان مردم" به همان اندازه ای باشد که مبانی دینی بدان اهمیت داده است . و چون "دین" در این مسئله، نهایت حساسیت را نشان داده ،…