مرور برچسب

هگل

سیر تحول معنای فلسفه| همایون همتی

تقریباً در همه دانشگاه‌های کشورهای دارای دانشگاه، موضوعی تحت عنوان "فلسفه" تحصیل و تدریس می‌شود و تقریباً همه کتابخانه‌های بزرگ و کتابفروشی های عمده بخشی را به "فلسفه" اختصاص…

دولت دیالکتیکی هِگل آزادی می‌آفریند؟

هگل معتقد است که رسیدن به صلح پایدار جهانی غیرممکن و نفی دیالکتیک است. حقوق بین الملل در حقیقت روابط بین دولت‌های مستقل است. یک دولت جهانی بوجود نخواهد آمد و هیچ وقت یک قاضی…

هگل، ایرانیان و حکیم نظامی

هگل پس از بیان حماسی‌گری شعر فارسی، تداوم این شعر را ظهور شعر حماسی عاشقانه می‌داند و جالب این‌که مهم‌ترین مصداق ظهور این نوع شعر را حکیم نظامی ذکر می‌کند. او متأثر از نظر…

مفهوم «خوب» در فلسفهٔ هگل

این گفتار به زبان آلمانی و در چارچوب سمیناری دانشگاهی در شهر وین و با حضور تُماس زُرن هُفمان از دانشگاه هاگن آلمان، ماکس گوتشلیخ از دانشگاه لینتس اتریش، تئودوروس پندولیدیس از…

مقاله «اگون حمزه» درباره ۲۵۰ سال پس از هگل به مناسب زادروز او؛ آیا امروز هم می‌توان هگلی بود؟/…

هگل یکی از جالب‌توجه‌ترین نام‌ها در تاریخ فلسفه است، نه صرفاً به خاطر سیستم فکری‌اش بلکه به‌خاطر دلیلی دیگر که ماهیت فلسفی کمتری دارد. نظام فکری و فلسفی او را بن‌پایه…