مرور برچسب

هوش معنوی

آیا هوش معنوی، بُعد جدیدی از هوش انسانی است؟

کتاب «هوش معنوی»، رابطه بین معنویت و هوش، دو مفهوم یاری‌رسان در شرایط بغرنج زندگی انسان را بررسی و اشاره می‌کند که این دو تا چه حد می‌توانند زندگی را هموار و از بروز بیماری‌ها…