مرور برچسب

همایون همتی

سه خاطره دربارۀ مولانا و مثنوی| همایون همّتی

من از سال اول دبیرستان که دانش‌آموزی خُرد بودم با نام پرهیبت مولانای بزرگ و کتاب ارزشمند "مثنوی" او آشنا بودم و همواره در کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم می‌دیدم نویسندگان به…

سیر تحول معنای فلسفه| همایون همتی

تقریباً در همه دانشگاه‌های کشورهای دارای دانشگاه، موضوعی تحت عنوان "فلسفه" تحصیل و تدریس می‌شود و تقریباً همه کتابخانه‌های بزرگ و کتابفروشی های عمده بخشی را به "فلسفه" اختصاص…

میلاد پیامبر و فلسفهٔ بعثت| همایون همتی

آسمان‌ها بنــدهٔ مــاه وی‌اند شرق و مغرب جمله نانخواه وی‌اند زانک لولاکست بر توقیع او جمله در انعام و در توزیع او گر نبودی او نیابیدی فلک گردش و نور و مکانی ملک گر…

تأملی دربارهٔ تفسیر معاصرانهٔ قرآن

اخیراً کتابی به بازار نشر آمد که نام اصلی آن قرآن‌شناخت یا مطالعهٔ قرآن (The Study Quran) است ولی در ترجمهٔ فارسی تفسیر معاصرانهٔ قرآن نامیده شده است. سرویراستار این اثر…

به یاد مولانا

بزرگانی مثل مولانا تعلق به هیچ قوم و خاک و سرزمین خاصی ندارند و میراث مشترک بشریت هستند و بر قلّه‌ای ایستاده‌اند که همواره نورپاشی می‌کنند و از تابش انوار آنها، همه انسان‌ها…

فلسفه و تغییر جهان

در این نوشتار کوتاه، مجال آن نیست که به تفصیل به معرفی "فلسفه کاربردی" و کارکردهای آن بپردازیم. همین قدر یادآور می‌شویم که نباید در گذشته ماند و چشم بر تحولات شگرف بعدی فرو…