مرور برچسب

هرمنوتیک

نقدها به سید محمود طالقانی| سیدهادی طباطبایی

سید محمود طالقانی را به رفتارهای مداراگونه‌اش می‌شناسند. با گروههای مختلفی ارتباط داشت. غالبِ طیفهای فکری برای او احترام قائل بودند. اغلب مراجع تقلید و علمای وقت، پس از…

انواع تفسیر

متن زیر ترجمۀ خلاصه‌شده‌ای است از مقاله‌ای تحت عنوان «انواع تفسیر»، نوشتۀ Axel Bühler که در یک مجموعۀ مقالات به زبان آلمانی با مشخصات زیر به چاپ رسیده است. مترجم (محمد مجتهد…

دوگانگی نظام زندگی انسان در جهان معاصر

بخشی از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، نوشتهٔ محمد مجتهد شبستری، روشنفکر دینی را به نقل از کانال تلگرامی «دوستداران مجتهد شبستری» می‌خوانید

به‌مناسبت انتشار نخستین اثر شلایرماخر به فارسی؛ «درباره دین» و اِلهیاتِ لیبرالِ مُدرِن

شلایرماخر هرچند در گمنامی دست به نگارش «درباره دین» زد و این اثر تا مدت‌ها شهرتی منفی به او بخشیده بود اما در هنگامِ مرگ، برجسته‌ترین متأله در آلمانِ پروتستان بود و به عنوان…

سرنوشت آیات

هر آیه‌ای در قرآن، سرنوشتی دارد. اگر برای هر یک از آیات قرآن، پرونده‌ای بسازیم و از نخستین تفسیرها تا آخرین برداشت‌ها را از آن آیه، گردآوری و تاریخ‌گذاری…