مرور برچسب

نژادپرستی

تاریخ جهانی علم و دین

پروفسور سوجیت شیواساندارام، استاد تاریخ جهان دانشگاه کمبریج، در دوره تابستانی علم و دین در دانشگاه کمبریج موضوع تاریخ جهانی علم و دین را برای ارائه انتخاب کرده بود. وی معتقد…

نژادگرایی؛ فرزند “سویه تاریک روشنگری”

نژادگرایی چیزی بیشتر از یک حس گنگ و مبهم پیشداوری است، اما خود را بر شالوده پیشداوری‌هایی استوار می‌کند که در اعماق ضمیر ناخودآگاه آدمی وجود دارند. تکبر فرهنگی، قوم‌محوری و…