مرور برچسب

معنویت

چگونه از دوستانمان حمایت عاطفی کنیم؟

شاید برایتان اتفاق افتاده که دوستتان را در مخمصه مالی، کاری یا عاطفی ببینید و بخواهید به او کمک کنید؛ اما نمی‌دانید با چه روشی. مخصوصاً هنگام از دست دادن عزیزان، اخراج شدن از…

زندگی معنادار یا زندگی شاد؟

اغلب می‌شنویم که پدر و مادرها آرزوی خوشحالی و شادمانی فرزندانشان را می‌کنند و کمی غیرعادی است اگر پدر و مادری آرزوی زندگی معنادار برای فرزندش کند؛ در حالی که اکثر ما در…

ماه رمضان مدرسه‌ معنوی آموزش اخلاق است

سحر خمیس، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه مریلند: ماه رمضان مؤسسه آموزشی معنوی بسیار مهم و مکتبی اخلاقی است. مدرسه‌ای که از طریق حس کردن درد دیگران، اخلاق، خویشتنداری، نظم، صبر…

هجوم سکولاریسم و بحران معنا

بحران معنا، از معضلات و مشکلات عمیق روحی و معنوی بود که در برابر آدمیان خودنمایی کرد، به سبب غلبه نگاه مادی و کمی به مجموعه زندگی و هجوم سکولاریسم به زندگی بشر امروزی، به…