مرور برچسب

معرفت دینی

شارع در روزگار مدرن| مرضیه (نورا) نوری‌صفت

انسان «خودبنیاد» با عقل مستقل خویش، نوع خاصی از عقلانیت و معرفت را پدید می‌آورد که در کل نظام عالم، تغییر ایجاد می‌کند. بر خلاف دوران سنت که عقل وابسته به شریعت و تفسیری است و…

استاد دانشگاه کانادایی در وبینار ایران مطرح کرد: مدیریت معنویت‌محور؛ کلید حل مشکلات دنیای معاصر

استاد مدیریت دانشگاه مانیتوبای کانادا معتقد است که مدیریت معنویت‌محور می‌تواند بسیاری از مشکلات انسان معاصر از جمله معضلات زیست‌محیطی و بحران‌های اجتماعی را حل کند.

آیتی بهتر از این می‌خواهید؟

مراد از نگارش این جستار، ایضاح مفهومی درباره چندوچون دین‌ورزی و نحوه‌های زیست دینی در روزگار کنونی و سعه بخشیدن به دایره مصادیقِ اسلام ایرانی بوده است. درعین‌حال، اگر این…