مرور برچسب

مشهد

حکمتیار، سلفی‌گرای دموکراسی خواه

اعتماد در شماره امروز از دلیل اصلی ممنوعیت کنسرت ها در مشهد سخن گفته و در گفتگو با سفیر سابق ایران در پاکستان و افغانستان، از صلح حکمتیار با دولت وحدت ملی افغانستان روایت کرده…

مسئله اصلی کشور، جنگ یا امام صدر

شرق در شماره امروز مطالبی درخصوص سرنوشت امام موسی صدر به چاپ رسانده و در کنار معرفی کتاب «دین در جوامع مدرن»، به گفتگو با تنی چند از هنرمندان عرصه موسیقی مشهد پرداخته است.