مرور برچسب

مسیحیان چین

افزایش سرکوب دین در چین

جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به سوی بستن قرارداد با دولت چین گام برمی‌دارد که رسانه‌های جهان به‌خصوص رسانه‌های امریکایی از ضدیت دولت چین با ادیان و اسلام بیشتر…

پاپ در انتخاب کشیش برای چین محدودیت را پذیرفت

همه قدرت‌های جهان مجبور به پذیرش چین به‌عنوان ابرقدرت شده‌اند و این ماه نوبت واتیکان بود تا به‌عنوان یک ابرقدرت نرم با چین به مذاکره بنشیند که در نتیجه آن یک قرارداد مبهم و…