مرور برچسب

مسجد

هندوها؛ حامی مالی مسجد جایگزین «بابری»

دست‌کم ۶۰ درصد از حمایت‌های مالی برای ساخت مسجدی که قرار است در خارج از منطقه آیودهیا در ایالت اوتارپرادش ساخته و جایگزین مسجد بابری شود، از سوی هندوها صورت گرفته است.