مرور برچسب

مسجد

مساجد و نقش پررنگ آنها در زندگی مسلمانان

مساجد عملکردهای متعدد در حوزه‌های مختلف دارند. علاوه بر اعمال عبادی، مساجد اهمیت اجتماعی، سیاسی و تربیتی زیادی دارند. در سال‌های اخیر اهمیت به جنبه گردشگری مساجد نیز مورد توجه…