مرور برچسب

محمد عابدالجابری

محمد عابدالجابری؛ مواجهه با عرفان

محمد عابد الجابری (1936-2010) یکی از روشنفکران جهان عرب بود. وی به علل انحطاط جهان اسلام و همچنین جهان عرب می‌اندیشید. او برای دست یابی به ایده‌ای منسجم در این خصوص، به نقد…