مرور برچسب

محمد عابدالجابری

به مناسبت انتشار سومین جلد «فهمِ قرآنِ حکیم» نوشته محمد عابدالجابری| عظیم محمودآبادی

«فهمِ قرآنِ حکیم» اثر عابدالجابری از مهم‌ترین چهره‌های روشنفکری جهان اسلام است که از شمارِ نومعتزلیان محسوب می‌شود. محمد عابدالجابری (۱۹۳۶ – ۲۰۱۰ م) از روشنفکران اهل تسنن و…

محمد عابدالجابری؛ مواجهه با عرفان

محمد عابد الجابری (1936-2010) یکی از روشنفکران جهان عرب بود. وی به علل انحطاط جهان اسلام و همچنین جهان عرب می‌اندیشید. او برای دست یابی به ایده‌ای منسجم در این خصوص، به نقد…