مرور برچسب

محمد بن سلمان

غیرشیعیان هم از آقای سیستانی حرف شنوی دارند

روزنامه های آرمان و کیهان در شماره اول هفته، مطالبی را منتشر ساخته اند که این عناوین اقتباسی را برای آنها برگزیده ایم: «می گوییم «حج عمره» اما منظورمان «عمره مفرده» است»،…