مرور برچسب

محمد الطالبی

نقد الطالبی به رویکرد سنتی

محمد الطالبی از جمله متفکرانی است که به نقد رویکردهای سنتی از دین پرداخته است. او بر مبنای فقه مقاصدی به دین می‌اندیشد. معتقد است که می‌باید غایت و مقصد شارع را در احکام دینی…

بازخوانی اندیشه محمد الطالبی

محمد الطالبی نواندیش تونسی است. به دین در دنیای جدید می‌اندیشد. معتقد است که بسیاری از احکامی که به نام دین استنباط شده، قرابتی با دنیای امروز ندارد. وی تأملات خود را انسان…

محمد الطالبی؛ مرام صوفیانه و تفکر نقادانه

محمد الطالبی در سال 1921 در تونس چشم به جهان گشود. دوران تحصیل را در دو مدرسه ی متفاوت آموخت. ابتدا در مدرسه ی زیتونیه تحصیل کرد. این مدرسه به شیوه ی سنتی اداره می شد و…

محمد الطالبی

محمد الطالبی(1921-2017) نواندیش تونسی است. او به دین در دنیای جدید می‌اندیشید.