مرور برچسب

محمدرضا حکیمی

متفکرانی که سال ۱۴۰۰ وداع گفتند

آخرین سال قرن گذشته اندیشورانی درگذشتند که نام برخی از آنها در تاریخ اندیشه ماندگار خواهد ماند؛ متفکرانی جون فان اس که مطالعات تشیع را ارتقا بخشیدند تا حسن حنفی متفکر نومعتزلی…

دو گفتمان، دو علامه| حسین احمدی‌منش

در دوره‌ی معاصر در عرصه‌ی دین و روحانیت «نظم گفتمانی» شکل گرفته که در آن، کشاکش و رویارویی میان دو گفتمان واقع شده است؛ کشاکشی در معنا و تعریف دین. در یک‌سو گفتمانی است که…

تأملی در آثار محمدرضا حکیمی| علی هادی پور

محمدرضا حکیمی محقق پر تألیفی بود. بیش از پنجاه اثر نوشت. مقالات متعدد در کارنامه داشت. برخی آثار را با محوریتِ مکتب تفکیک نوشت. برخی آثار را به احادیث و روایات اختصاص…

فلسفه و فیلسوفان در نظر حکیمی| محمدرضا زارعی

«دین ماهیتاً و منشأً چیزی است و فلسفه چیزی و عرفان چیز دیگر». این لُبِ سخنان محمدرضا حکیمی در مواجهه با فلسفه و عرفان است. ساختار دین را متمایز از فلسفه و عرفان می‌داند. معتقد…

سودای عدالتِ حکیمی| مهدی دلیر

محمدرضا حکیمی را به ایده عدالتِ او می‌توان شناخت. عمده دغدغه او حول همین محور بود. معتقد بود که عدالت، سبب سازِ قوام یک اجتماع می‌گردد. می‌گفت که اسلام، تنها به حقیقت دعوت…

بیدارگر اقلیم قبله

محمدرضا حکیمی در 86 سالگی دیده از جهان فروبست. او چندان به سخنرانی مایل نبود. اما آثار عدیده ای نوشت و ایده هایی را در میان آورد. از عدالت گفت؛ از مکتب تفکیک سخن گفت. با فلسفه…

بیدارگر اقالیم قبله

به مناسبت درگذشت مرحوم محمدرضا حکیمی، دین آنلاین نشستی با عنوان «بررسی کارنامه استاد حکیمی» با حضور احمد شهدادی نویسنده، ویراستار و پژوهشگر دینی، به میزبانی مرتضی کاردر…

حکیمی و مکتب تفکیک| مهدی نصیری

زنده یاد استاد حکیمی با نگارش مقاله ای با عنوان «مکتب تفکیک» در سال 71 در نشریه کیهان فرهنگی و انتشار کتابی با همین عنوان در سال 1375، تعبیر«مکتب تفکیک» را ابداع کرد. این…

تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی» در کتاب «راه خورشیدی»| سیدعلی بطحایی

یکی از مشهورترین اشتباهات در مورد شخصیت علامه محمدرضا حکیمی، حصر او و آرایش در «مکتب تفکیک» است. این نوشتار در پی تفکیک و گسست علامه حکیمی، از اندیشه تفکیک و پیوست او به…