مرور برچسب

محسن آزموده

به مناسبت سالگرد دین‌آنلاین؛ آزادی و گشودگی اصلی‌ترین راه اقبال به دین و دین‌ورزی

محسن آزموده: به‌عنوان روزنامه‌نگار حوزه اندیشه، فارغ‌التحصیل رشته فلسفه و دانشجوی تاریخ و علاقه مند و پیگیر شاخه‌های مختلف علوم انسانی، موضوعات مربوط دین و مطالعات دینی، اعم…

مقدمه‌ای بر فهم تاریخمندی انسان

تاريخ در شكل و محتواي هستي و معرفت انساني مدخليتي تام دارد و درك شناخت و نحوه بودن انسان در جهان بدون آن امكان‌پذير نيست.

به اندیشیدن خطر کن!

متفكران نو بر شانه انديشمندان پيشين مي‌ايستند و ديدگاه‌هاي تازه خود را در گفت‌وگو، تعامل، تقابل و تضاد با آنها مطرح مي‌كنند. در جايي كه فكر كردن به دلايل گوناگون، به يك سنت…

علیه تقلیل‌گرایی و انحصارطلبی بنیادگرایان

تحت تبليغات رسانه‌اي نگاه عموم مردم حتي بسياري از مردمان مسلمان نسبت به كاركردهاي دين در زندگي روزمره، منفي شده و نهادهاي مدني در حمايت از تحقيقات ديني هم بسيار اندك و كم‌رونق…

فلسفه‌بازی به جای فلسفه‌ورزی

فلسفه‌ورزي به معناي دقيق كلمه، جسارت انديشيدن و استقلال فكري و كوشش در جهت استدلال‌ورزي براي تبيين و توضيح مفهومي موضوعاتي عيني و انضمامي ست، اين موضوعات مي‌تواند هستي و…

فلسفه و رنج‌های بشری

فلسفه در روزگار عسرت چه كمكي به بشريت مي‌كند؟ آيا اصولا كاري از اين معرفت بنيادين با مباحث پيچيده و انتزاعي و مفهوم‌پردازي‌هاي سخت و دشوار ساخته است؟

تنیده در جهان؛ نگاهی به کتاب در-جهان-بودن

كتاب در-جهان-بودن با ترجمه زكيه آزاداني، دانش‌آموخته دكتراي فلسفه در دانشگاه تهران و نويسنده مقالات و جستارهايي درباره فلسفه هايدگر به تازگي توسط نشر ني منتشر شده است. دريفوس…

داوری اخلاقی؟

اين روزها به واسطه افزايش چشمگير امكان دسترسي به فضاي مجازي براي همگان و در نتيجه اظهارنظر در حوزه عمومي، فراوان مي‌شنويم و مي‌خوانيم كه آدم‌ها ديگران را در موضوعات و مسائل…