مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

واکنش‌ نمایندگان نسبت به زیرسوال بردن مجلس

حسینی: انتساب واژه انتقام‌گیری به نظر نمایندگان درباره کدخدایی، توهین به مجلس است/ سبحانی‌نیا: علت رأی نیاوردن کدخدایی را باید در عملکردش جست‌وجو کرد /بهروز نعمتی: ورشکستگان…