مرور برچسب

مارکسیسم

انگلس، ویولن دوم مارکسیسم

در سال‌های اخیر، چند زندگی‌نامه جدید از کارل مارکس منتشر شده است؛ طبیعی است که با پیدایش بحران‌های اقتصادی اخیر، شوق و علاقه به کارهای وی افزایش یابد. برعکس، به فردریش انگلس،…

معرفی کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان»

کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان» نوشته امان الله شفایی و توسط انتشارات بنیاد اندیشه در کابل منتشر شده است. این کتاب با نگاهی تطبیقی آغاز و انجام احزاب و اندیشه‌های مارکسیستی،…

چپ نو ایرانی

محمدصادق پورابراهیم اهوازی: نئومارکسیسم (چپ نو) جریانی بسیار جذاب است. اگر مارکسیسم ناراستی‌های مدرنیته را به رخ سرمایه‌داران لیبرال می‌کشید؛ چپ نو نیز چنین رسالتی دارد. اگر…

ریشه افشاگری سیاسی به مارکسیست‌ها برمی‌گردد

انواع توجیهات برای اینکه رقیب انتخاباتی از صحنه بیرون شود یا برگرفته از مارکسیست‌ها است یا قسمتی از آن روش انقلاب فرانسه است و یک قسمت کمی از آن هم مال مائو است که همه به تفکر…