مرور برچسب

مارکسیسم

گفتگویی با مترجم کتاب «آنری لوفور»

نریمان جهانزاد: برای بررسی نظریه اجتماعی لوفور باید تأکید را بر سه محور اصلی اندیشه‌ی این فیلسوف فرانسوی نهاد: خوانش بدیل او از مارکسیسم با تکیه بر روش دیالکتیکی، برداشتی…

علیه لنین

محسن حکیمی در کتاب«دگردیسی کمونیسم مارکس» لنین را مرتد نمی‌نامد، اما آشکارا اندیشه‌هایش را ایدئولوژیک و مرتدانه قلمداد می‌کند. حکیمی برای به زیر آوردنِ تندیس لنین، تضادش با…

ایدئولوژی و هژمونی فرهنگی

هژمونی به تمام شيوه‌هايی دلالت مي‌كند كه قدرت سياسی با توسل به رويه‌ها و كاركردهای نهادهای معمول خودش را مصون مي‌كند.هژموني در سطوح فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك برقرار مي‌شود و…

خیزش مه ۱۹۶۸ پس از ۵۳ سال؛ درس‌هایی برای امروز

اصالت خيزش ۱۹۶۸ به برادری و مساوات اجتماعی مربوط می‌شود. به امتزاج طبقه‌های اجتماعی فارغ از هرگونه الگوگرائی و تبختر اجتماعی ارتباط دارد و از اين روی است كه مه ۱۹۶۸ به هيچ…

انگلس، ویولن دوم مارکسیسم

در سال‌های اخیر، چند زندگی‌نامه جدید از کارل مارکس منتشر شده است؛ طبیعی است که با پیدایش بحران‌های اقتصادی اخیر، شوق و علاقه به کارهای وی افزایش یابد. برعکس، به فردریش انگلس،…

معرفی کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان»

کتاب «چپ‌گرایی در افغانستان» نوشته امان الله شفایی و توسط انتشارات بنیاد اندیشه در کابل منتشر شده است. این کتاب با نگاهی تطبیقی آغاز و انجام احزاب و اندیشه‌های مارکسیستی،…