مرور برچسب

مارکسیسم

دموکراسی و هستی‌شناسی اجتماعی

کتاب «فرایند دموکراتیزاسیون» اثری مخالف است، بیانی از مخالفت لنینیستی است، بیان اینکه مارکسیسم را نمی‌توان به استالینیسم فروکاست و اینکه مارکسیسم نقض استالینیسم است

«برگ‌هایی از تاریخ ما» منتشر شد

کتاب «اوراق من تاریخنا» نوشته حبیب القزدغلی، استاد تاریخ معاصر دانشگاه منوبه تونس منتشر شد. این کتاب درباره جنبش‌های کمونیستی در تونس و میراث آنها و نقش‌شان در مبارزه با…

گفتمان شناختی مارکس

مناقشه‌برانگیزترین مفهوم مارکسیستی اصطلاح دیالکتیک است و در مباحثات لنین و باگدانف، در نقد گرامشی به کروچه و دیگران به آن اشاره شده و متفکران جدیدتر نیز در دهه‌های اخیر به…

گفتگویی با مترجم کتاب «آنری لوفور»

نریمان جهانزاد: برای بررسی نظریه اجتماعی لوفور باید تأکید را بر سه محور اصلی اندیشه‌ی این فیلسوف فرانسوی نهاد: خوانش بدیل او از مارکسیسم با تکیه بر روش دیالکتیکی، برداشتی…

علیه لنین

محسن حکیمی در کتاب«دگردیسی کمونیسم مارکس» لنین را مرتد نمی‌نامد، اما آشکارا اندیشه‌هایش را ایدئولوژیک و مرتدانه قلمداد می‌کند. حکیمی برای به زیر آوردنِ تندیس لنین، تضادش با…

ایدئولوژی و هژمونی فرهنگی

هژمونی به تمام شيوه‌هايی دلالت مي‌كند كه قدرت سياسی با توسل به رويه‌ها و كاركردهای نهادهای معمول خودش را مصون مي‌كند.هژموني در سطوح فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك برقرار مي‌شود و…

خیزش مه ۱۹۶۸ پس از ۵۳ سال؛ درس‌هایی برای امروز

اصالت خيزش ۱۹۶۸ به برادری و مساوات اجتماعی مربوط می‌شود. به امتزاج طبقه‌های اجتماعی فارغ از هرگونه الگوگرائی و تبختر اجتماعی ارتباط دارد و از اين روی است كه مه ۱۹۶۸ به هيچ…