مرور برچسب

فلسفه غرب

اعوانی درباره علامه طباطبایی، ابراهیمی‌دینانی، محقق‌داماد، اردکانی، دادبه و دیگران چه می‌گوید؟

غلامرضا اعوانی، استاد سابق گروه فلسفه دانشگاه شد بهشتی، چهره ماندگار سال 1382، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران و رئیس سابق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه…

گئورگ گادامر؛ دشواری‌های تفسیر متن

هانس گئورگ گادامر (1900-2002) فیلسوفی آلمانی و از شاگردان مارتین هایدگر بود. وی با تئوری هرمنوتیک فلسفی شناخته شده است. او منظومه‌ای را طرح کرد که بر اساس آن، دیالکتیکی میان…

مارتین هایدگر؛ مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل

مارتین هایدگر(1889-1976) از جمله فیلسوفانی بود که به مسئله مرگ توجه کرد. او فلسفه خود را به گونه‌ای بنا گذاشت تا موضوع مرگ نیز معنا و مفهوم بیابد. هایدگر فلسفه‌ای دشوار را…

درباره نفرت‌پراکنی فیلسوفان بزرگ غرب

آیا ما باید همچنان متفکرانی همچون کانت، ولتر و هیوم را تدریس کنیم؛ آن هم بدون توجه به قضاوت‌های زیان‌باری که بدانها مشروعیت بخشیده‌اند؟