مرور برچسب

فلسفه غرب

روشنگری قطع ارتباط با دنیای کهن

قرن هجدهم ميلادی در تاريخ اروپای جديد از هر لحاظ دارای ويژگی و اهميت است. شكوفاترين و گسترده‌ترين پهنه دوران روشنگری را می‌توان در فرانسه در قرن هجدهم دانست، قرنی كه ولتر آن…

سه میراث دارِ ویتگنشتاین

هر کدام از سه فیلسوفی که وصی آثار ویتگنشتاین به شمار می‌آمدند با یک جنبه علمیِ ویتگنشتاین همراه شدند. آنسکوم به فلسفه ذهن ویتگنشتاین متأخر پرداخت، علاقه‌ی جرج هنریک فون رایت…

چرا اسپینوزا برایم جذاب است؟ مقدمه‌ای بر کتاب غربت و غرابت اسپینوزا | سروش دباغ

اسپینوزا، همچون ویتگنشتاین و سپهری، در عداد سالکان مدرنِ محبوب من است که دم زدن درهوایش طی سالیان اخیر، «روی سرم سقفی از تناسب گلها» کشیده و «عصر مرا با دریچه‌های مکرر وسیع»…

فیلسوفی که فوکو را شیاد می‌داند

راجر اسکروتن بر این باور است که برخی شیادانه در پی آن‌اند تا از دشواری‌های ذاتی فلسفه برای پنهان کردن گزاره‌های اثبات نشده به مثابه نتایجی که بسختی به دست آمده‌اند، سواستفاده…

کتاب خرد در سه حوزه ترجمه و منتشر شد

کتاب «خرد در سه حوزه؛ سه مقاله و یک مصاحبه از آمارتیا سن و جان رالز» با گزینش و ترجمه حسن فشارکی به همت انتشارات نگاه منتشر شده است.