مرور برچسب

فلسفه ارسطویی

مقدمه‌ای بر فلسفه مُشاع

ابوالفضل شراهی: در مجامع علمی، به صورت کلی از دو فلسفه شرق و غرب یاد می‌کنند؛ حال آنکه مکاتب فلسفی مطرح در شرق و غرب، با سایر علوم همخوانی و سازگاری ندارد.

گفتمان ارسطویی مانع فهم قرآن شده است

گفتگو از سید هادی طباطبایی: دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس (سابق) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. تخصص ایشان در زمینه منطق است. وی کتاب «هنر…

فلسفه به چه کار می‌آید؟

اگر بخواهیم اشتیاق مردم را به فلسفه بسنجیم از مفاهیم انتزاعی کرسی‌های اسفار و اشارات و تنبیهات و شِفاء برای مردم نگوییم.

مکانیسم دین برای باور به دانسته‌ها

به اعتقاد بابک عباسی، ادیان از ما خواسته‌اند بیشتر روزهای سال مهربان و باگذشت باشیم و این به ابداع انبوهی از مکانیسم‌های نبوغ‌آمیز برای جنباندن اراده انجامیده است.

به اعضای جدید هیئت مدیره مجمع عالی حکمت

در خبرها دیدم که مجمع عالی حکمت خوشبختانه با گزینش اعضای هیئت مدیره، دوره جدیدی را آغاز کرد. با آن که از اولین اعضای این مجمع مبارک هستم، اما به دلایل چندی در طول سالهای …