مرور برچسب

فلسطین

تبریک حماس به طالبان

حماس به مردم افغانستان و طالبان پیروزی این گروه و شکسست آمریکایی‌ها را تبریک گفت.

نگرانی دروغین برای فلسطین

اساسا چگونه استقبال از مقامات رژيم اسراييل كه معروف به كشتار كودكان است، معروف به اشغال سرزمين‌هاست، رژيمي توسعه‌طلب است و از نژادپرستي به آپارتايد رسيده مي‌تواند باعث افتخار…