مرور برچسب

علی آقاجانی

مشارکت سیاسی در انتخابات و قاعده‌مندی رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی (راهکارهای کلامی سیاسی)

علی آقاجانی: قاعده‌مندی رقابت‌های سیاسی که انتخابات یکی از مظاهر آن است از چالش‌های نظم سیاسی به ویژه نظم سیاسی مبتنی بر دین است. مقاله با نگاهی کلان درصدد بیان راه کارهای…