مرور برچسب

علمای حوزه علمیه قم

آیت‌الله بروجردی و جدال بر سر اصلاحات حوزه

تحول در حوزه و انجام اصلاحات، همواره دغدغه طلاب و مراجع شیعه بوده است. گاهی این تحولات را به نفع نظام حوزه می‌دانسته‌اند و گاهی با مدارا می‌کوشیده‌اند تا از تغییرات اساسی مانع…

در قواره روحانیت و سیاست؛ مروری بر زندگی علمی و سیاسی سیدهادی خسروشاهی و سیدصادق روحانی در سالروز…

سیدهادی طباطبایی: کلبه شروق. کتاب‌فروشی‌ای در همان ابتدای خیابان صفاییه در قم. جایی که محل عبور اغلب طلاب است. تصویرِ دو سید در کنار هم نشسته. کلبه شروق، مرکز انتشار و توزیع…

داستانِ یک قرن نواندیشی دینی در ایران

سید هادی طباطبایی در این نوشتار با نگاه به بیش از یک قرن مواجهه عالمان دینی با مدرنیته، ماجرای نواندیشی دینی را در ایران مرور کرده است و نشان داده چگونه از زمان سیدجمال‌الدین…

صد و سه سال و بیست و چند ثانیه| ابوالفضل فاتح

در سلوک ایشان، مرجعیت نه یک مقام، که بیشتر یک مسئولیت مدنی مذهبی برای صیانت از دین بود و لذا استقلال شخصیتی و فکری و حوزوی مشهودی از خود بروز داد و بر استقلال حوزه سعی بلیغ…

فقاهتِ سنتی با رایحه صداقت| مصطفی سلیمانی

برخی از منتقدان، از مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی، به عنوان «اوج تعصب شیعی» یاد می‌کنند و او را «نماد ارتجاع» در جمهوری اسلامی می‌خوانند، اما در مقابل، بسیاری نیز او را از…

آیت‌الله صافی؛ خلاقیت و شجاعت| محمد مسجدجامعی

مرحوم آقای صافی عمیقاً متأثر از علمیت و روش اجتهادی آیت‌الله بروجردی بود و بدان تصریح می‌کرد. مضافاً‌ که به دلیل نزدیکی دائمی‌شان با ایشان، در جریان مسائل مختلف اجتماعی و…