مرور برچسب

عرفان

وجوه تصوف در عصر مدرن

عرفان در جهان مدرن به شکل تجربه معنوی دینی، تجربه شناختی، چاره‌ای برای بحران‌ها و وسیله‌ای برای مواجهه است.

نفی عرفان نظری به بهانه عرفان عملی!| هادی سروش

اخیرا کلیپی پخش شده که حضرت امام (ره) از عدم بهرمندی از برخی عارفان چون مرحوم عارف ملکی تبریزی افسوس خورده! و این عدم استفاده از عارفی چون ملکی تبریزی را متوجه غوطه ور بودن…

«تعارض و نقد در آراء فلسفی و عرفانی» منتشر شد

«تعارض و نقد در آراء فلسفی و عرفانی» نوشته سیدمحمود هاشمی‌نسب به همت انتشارات دلیل ما منتشر شد. نویسنده در این کتاب درباره تعارض میان آرا فلاسفه و عرفان با مبانی دین بحث کرده…

انتشار نخستین شماره از دوره جدید فصلنامه «الدراسات الادبیّه» با موضوع تصوف و عرفان در ادبیات فارسی و…

نخستین شماره از دوره جدید، فصلنامه «الدراسات الادبیّه» با موضوع «تصوف و عرفان در ادبیات فارسی و عرب» با همکاری دانشگاه لبنان و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان منتشر…