مرور برچسب

عرفان

نگاهی به کتاب «قوت دل و نوش جان»

کتاب «قوت دل و جان» نوشته نصرالله پورجوادی عنوان کتابی است که سال ۱۳۹۷ توسط نشر نو منتشر شد و شامل ۱۳ مقاله درباره عرفان و تصوف اسلامی است.

وجوه تصوف در عصر مدرن

عرفان در جهان مدرن به شکل تجربه معنوی دینی، تجربه شناختی، چاره‌ای برای بحران‌ها و وسیله‌ای برای مواجهه است.

نفی عرفان نظری به بهانه عرفان عملی!| هادی سروش

اخیرا کلیپی پخش شده که حضرت امام (ره) از عدم بهرمندی از برخی عارفان چون مرحوم عارف ملکی تبریزی افسوس خورده! و این عدم استفاده از عارفی چون ملکی تبریزی را متوجه غوطه ور بودن…

«تعارض و نقد در آراء فلسفی و عرفانی» منتشر شد

«تعارض و نقد در آراء فلسفی و عرفانی» نوشته سیدمحمود هاشمی‌نسب به همت انتشارات دلیل ما منتشر شد. نویسنده در این کتاب درباره تعارض میان آرا فلاسفه و عرفان با مبانی دین بحث کرده…