مرور برچسب

عربستان

انقلاب یمن ده ساله شد

ده سال از انقلاب مردمی یمن می‌گذرد و امروز این کشور در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد. این در حالی‌است که دولت جدید آمریکا تصمیم گرفته‌است تصمیم دولت قبلی در تروریست خواندن…

درباره آینده وهابیت در عربستان

دین نقش مهمی در دیدگاه اصلاح طلبانه شاهزاده محمد بن سلمان بازی می‌کند. ولیعهد قول بازگشت به «اعتدال» قبل از سال 1979، یعنی سالی که همه چیز تغییر کرد را می‌دهد. با این حال…