مرور برچسب

شیعه

نگاهی به کتاب «شیعه شناسی»

مولف کتاب «شیعه شناسی»: مهمترین ویژگی کتاب نگاه وحدت آمیز آن و طرح بحث «عرفان اسلامی» است. بسیاری از مستشرقان عرفان اسلامی را به ادیان و مذاهب دیگر ربط داده‌اند، اما در این…

فاصله شیعه از اندیشه های به روز امام باقر(ع)

زندگی امامان شیعه از دو مآخذ قابل پی گیری است که یکی از آن بسیار مرسوم و فراگیر ولی دیگری همچنان نهفته است و از معارف بلندی که در بردارد اعتراف به محرومیت داریم.

مفاهیم، موضوع اندیشه‌ جامعه‌شناختی قرار گیرد/ با هم‌سرنوشت‌های خودمان ارتباط بگیریم

مهدی سلیمانیه می‌گوید: ما از یک طرف اعتماد به نفس فرهنگی و اجتماعی برای اینکه مسائل خودمان را به موضوع اندیشه تبدیل بکنیم تا حد زیادی به لحاظ تاریخی از دست داده‌ایم و باید…

جایگاه عقل در اندیشه شیخ مفید

در اواخر قرن چهارم هجری عالم فرزانه شیخ مفید با گرایش‌های عقلی، ظهور کرد. آثار وی در برگیرنده پاسخ به اشکالات و مسائل نوپیدا در حوزه تشیّع است.