مرور برچسب

سید محسن حکیم

قدم‌های آیت‌الله حکیم

همگان را پس می‌زنند تا آیت‌الله به آرامی پیش روَد. سید محسن حکیم عصازنان قدم بر می‌دارد. سیلی از جمعیت او را احاطه کرده‌اند. نظامیان، روحانیان و سایر مردمان چشم به قدم‌های…

خادمان و اطرافیانِ مقتدر

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی در هنگامه کهولت سن است. دست ایشان را گرفته‌اند و او را همراهی می‌کنند. افرادی که از اَقرباء محسوب می‌شوند. برخی از نزدیکان، خادمانِ بیتِ…

نکاح در سنت عالمان

ماهِ ربیع که فرا می‌رسد، محافل ازدواج هم به پا می‌گردد. این تصویر هم مجلسی است از مراسمِ نکاح آیت‌الله سید محسن حکیم. دومین نفر نشسته از چپ. هنگامی که جوانی بود. هنوز موی سپید…