مرور برچسب

سیداصغر ناظم‌زاده قمی

آیا شبیه سازی انسان مشکلِ اخلاقی دارد؟(۱)

سیداصغر ناظم‌زاده: بعضی فقهای شیعه، استفاده از شبیه سازی را جایز دانسته‌اند. البته آنان شبیه سازی را به عنوان اولی آن را جایز می‌دانند. اما چون لازمهٔ شبیه سازی را مفاسدی…

مانیفستی علیه معضلاتِ اقتصادی؛ بررسی کتاب «بیت‌المال» اثر سیداصغر ناظم زاده قمی

آیت‌الله سید اصغر ناظم‌زاده قمی کتابی مبسوط در شناختِ مفهوم بیت‌المال نگاشته و زوایای پیدا و پنهانِ بیت‌المال را مورد بررسی قرار داده است. کتاب «بیت‌المال» را انتشارات بوستان…