مرور برچسب

سیاست

نگاهی به کتاب «در ستایش سیاست»

کتاب «در ستایش سیاست»، گفتگویی میان اد لانسلن و آلن بدیو است که توسط مجید وحید ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.

کتاب «مبادی علم سیاست متعالی» منتشر شد

کتاب «مبادی علم سیاست متعالی» اثر علیرضا صدرا است که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۲۳ صفحه منتشر شد.

دوقطبی‌سازی‌ها خطرناکند

ما از همان اول به جای اهتمام به ایجاد انسجام و اتحاد بر اساس کرامت انسانی، حصاری با عناوین « انقلابی و غیره » به دور خود کشیدیم و از سوی دیگر شروع به دشمن‌تراشی و قطبی‌سازی…

مشکل دین‌داری و سیاست‌مداری| محمدعلی عسگری

فهمی جدعان در کتاب «المحنة» از یک نوع دیالکتیک سخن می گوید که قابل تامل بوده و او آن را « دیالکتیک دینداری و سیاستمداری » می نامد. به گفته او این دیالکتیک در اسلام و بخصوص…

اخلاق و سیاست مناظره

در جامعه امروز، فرهنگ مناظره از تصویری که غزالی از مناظره‌های زمان خود به دست می‌داد، فاصله زیادی نگرفته است. هنوز شاهد توهین، تحقیر، شخصی کردن، ورود به حریم خصوصی و «مکابره»‌…