مرور برچسب

سکولاریسم

تکفیر نرم، سکولار خواندن مخالفان| محمّد مُحِق

یکی از حربه‌های تکفیری که در چند دهه اخیر توسط بخشی از بنیادگرایان ما رواج یافته است، خصوصا آنانی که با دشواری‌های شرعی تکفیر آشکار آشنا هستند، سکولار خواندن کسانی است که…

افول عقلانیت سکولاریسمِ بنیادگرا

مدتی است بنیادگرایان سکولار و اصحاب جریان «لائیسیسمِ رادیکالِ فرانسوی در مجله موسوم به «شارلی اِبدو» به دفاع از ایده سکولاریسم و لائیسیسم، پیامبر رحمت و رأفت «محمد مصطفی»(ص)…

موسی نجفی: سکولاریزم خلافت با ولایتعهدی امام(ع) درهم شکست / رفع خلأ تئوریک تمدن نوین اسلامی با تمدن…

موسی نجفی با بیان اینکه برگشت امام رضا(ع) در قضیه ولایتعهدی، جنبه سکولاریزم در خلافت سلطنتی را شکست، اظهار کرد: ما نهضت حسینی(ع) را داریم؛ لذا شیعه مجوز قیام دارد و نظام علوی…

رویگردانی از خدا و افول دین در سراسر از جهان

در روزهای آغازین قرن بیست‌ویکم، دین در چشم بسیاری از تحلیلگران در حال اوج دیده شده است؛ چراکه خلأ ایدئولوژیک باقی مانده پس از فروپاشی شوروی و سقوط کمونیسم، در روسیه و دیگر…