مرور برچسب

سروش دباغ

روایتگری به سبکِ سروش دباغ

این نوشتار کوتاه مرهون جلد اول آخرین اثر دکتر سروش دباغ تحت عنوان "رد آبی روایت" است؛ کتابی که جستارهای آن موضوعات مختلفی از جمله پروژه عرفان مدرن و دلبستگی نویسنده اثر به…

فروغ و سهراب؛ فاصله‌هایی که غرقِ ابهامند

در این فصل از کتاب، می‌خواهیم دو شاعر نوگرایِ امروز، یعنی «سهراب سپهری» و «فروغ فرخزاد» را با هم دیگر مقایسه کنیم. در این جستار، سه مفهوم «باد»،«عشق» و «هیچ» را که در اشعار و…

تولد دکتر سروش

عبدالکریم سروش در میانه ایستاده. عصایی به دست دارد. اینک دهه هشتم زندگانی را می‌گذراند. اثراتِ بسیاری بر اندیشه دینی نهاده است. موافقان و مخالفانِ بسیاری برانگیخته است. پر بی…

مضامین اخلاقی و اگزیستانسیل قرآن(۷)

جلسه هفتم و آخر از سلسله جلسات مضامین اخلاقی و اگزیستتسیل قرآن را در خدمت شما هستم. ابتدا مروری می­کنم به مباحثی که در این سلسله جلسات طرح شد. به یکی دو پرسشی که دوستان بیرون…

مضامین اخلاقی و اگزیستنسیل قرآن(۶)

این نوبت ششمین جلسه از سلسله جلساتِ مضامین اخلاقی و اگزیستنسیل قرآن است که به همت دوستان گرامی در ماه رمضان برگزار می‌شود. امیدوارم که با عنایت به ایام و لیالی سپری شده،…