مرور برچسب

سرمایه

سیر جهانی شدن مدرنیته و سرمایه‌داری

یکی از آثار مهم درباره مدرنیته و سرمایه‌داری کتاب «نظام جهانی مدرن» نوشته ایمانوئل والرشتاین است که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد. والرشتاین در این کتاب برخلاف نظریه‌های رایج در علوم…