مرور برچسب

سرمایه

سیر جهانی شدن مدرنیته و سرمایه‌داری

یکی از آثار مهم درباره مدرنیته و سرمایه‌داری کتاب «نظام جهانی مدرن» نوشته ایمانوئل والرشتاین است که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد. والرشتاین در این کتاب برخلاف نظریه‌های رایج در علوم…

ریشه‌های دینی سرمایه‌داری و سیستم بازار آزاد

مفهوم رستگاری کالوینیستی چه رابطه‌ای می‌تواند با اقتصاد مدرن داشته باشد؟ آیا سیستم اقتصادی لسه فر در مباحثه پنج‌گانه ریشه دارد؟ آیا ریشه‌های به وجود آمدن دولت رفاه را در افکار…