مرور برچسب

ساواک

اغیار در بیوت

جمعی از احباب بر گرد آیت‌الله حلقه زده‌اند. از علاقه‌مندان به آیت‌الله‌اند. کوچک‌ترین حرکات و سکنات ایشان را در نظر دارند. از آن الگو برمی‌دارند. در این میان اما گاهی اغیاری…