مرور برچسب

سارا شریعتی

سارا شریعتی: دینی که از اصل خود فاصله گرفته، می‌تواند مهم‌ترین مانع حضور زنان در جامعه باشد

در این شماره از شرق، گزارش هایی از همایش بررسی موانع مشاركت سیاسی زنان، دیدار رهبران کاتولیک و ارتدکس و آیین گشایش انجمن اسلامی‌ دانشگاه رازی منتشر شده و در کنار معرفی سه…

دین، هنر و تحول زیبایی شناختیِ شهر

سید صدرا میردامادی: برقراری پیوند معنادار میان دین و هنر در گستره شهر می تواند فضاهای مرده شهری را زنده و پویا کند و این امر جز از رهگذر گفتگو و هم زیستی میان دو حوزه دین و…

بازگشت یک روزه شریعتی به آکادمی

شرق در شماره امروز به گزارش سمینار «شریعتی و آینده علوم انسانی» پرداخته و خلاصه ای از سخنرانی احسان و سارا شریعتی، بیژن عبدالکریمی، مقصود فراستخواه و هادی خانیکی را منتشر…

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبری: امکان دست داشتن اسراییل در حادثه نیجریه به شکل پنهان وجود دارد

اعتماد در این شماره به انعکاس سخنان صاحبنظران در «همایش بین‌المللی شریعتی و آینده علوم انسانی» پرداخته و با شرحی از فاجعه کشتار شیعیان در نیجریه، واکنش معاون دفتر رهبری در این…